O FIRME

Spoločnosť Central Office s.r.o. bola založená v marci 2009 spoločníkmi Vilmosom Méhesom a Ing. Zoltánom Vargom so základným imaním 700 000 Eur. Spoločnosť Central Office vznikla na základoch firmy Tonex spol. s.r.o. so zámerom spoločníkov oddeliť činnosť správy nehnuteľnosti od hlavného zamerania firmy Tonex, ktorou je stavebná činnosť a predaj stavebného materiálu. Spoločníci – konatelia novozaloženej firmy Central Office využijú dlhoročné skúsenosti získané od roku 1993 v Tonexe v rámci výstavby a prevádzkovania nehnuteľností. 

Spoločnosť Central Office s.r.o. je vlastníkom areálu Tonex v Komárne na Dunajskom nábreží a v Nitre na Novozámockej ceste a ktoré spravuje od 1. apríla 2009. Hlavným zámerom spoločnosti v budúcnosti, okrem správy už existujúcich objektov je vybudovanie a prevádzkovanie nových podnikateľských a občianskych objektov. 

  

Dôkazom tohto zámeru je realizovaná stavba novej administratívnej budovy "Central" v Komárne a stavba obchodno-administratívneho objektu v Hurbanove.  Budova CENTRAL v Komárne je v prevádzke od 1. mája 2010 a budova v Hurbanove od 1. júna 2010.

Dúfame, že týmito objektmi umiestnenými v centre toho ktorého mesta, technickou vybavenosťou na úrovni 3. tisícročia s komplexnými a nadštandardnými službami poskytovanými našou spoločnosťou uspokojíme požiadavky aj najnáročnejších klientov - nájomníkov.