O BUDOVE

 Nová polyfunkčná budova „Central“ sa nachádza v centre mesta Hurbanovo na hlavnej ceste medzi Komárnom a Novými Zámkami, na ulici Komárňanská 175. Atraktivita budovy je daná jej polohou, vzhľadom a veľkosťou.  Neďaleko tejto budovy sa nachádza stredná škola, banka, Daňový úrad, obchody, lekárne a ambulancie lekárov. Technickou vybavenosťou a ponúkanými službami sa táto moderná budova „Central“ zaradí medzi najmodernejšie nehnuteľnosti okolia. Výnimočne atraktívna a strategická poloha ako aj blízkosť centra na jednej strane, zaručuje bezproblémovú dostupnosť zo všetkých kútov mesta a kompletná občianska vybavenosť ponúka ideálne pracovné prostredie na strane druhej.

Celá budova je určená na prenájom a bude poskytovať nájom nebytových priestorov napríklad pre obchodnú činnosť, služby občanov, administratívne účely, prípadne posilňovňu alebo reštauráciu. Okrem kancelárskych a obchodných priestorov sú nájomcom dané k dispozícii na obvyklé užívanie aj technické príslušenstvo (výťah), sociálne príslušenstvo (sociálne zariadenia, kuchynky) a prislúchajúce spoločné priestory (chodby, schodiská, vestibul) ako aj ponuka služieb. Táto nehnuteľnosť bola rekonštruovaná, vybudovaná a je prevádzkovaná z najmodernejších materiálov a technológií s ekologickými energeticky efektívnymi parametrami vďaka, ktorým poskytne vysoký komfort svojim užívateľom. Ponúkame priestory v základnom prevedení, ktoré po každej stránke spĺňajú nároky na bezproblémový výkon obchodnej a administratívnej činnosti, alebo službám. Kancelárske a obchodné priestory  poskytujú svojim nájomníkom prostredie najvyššieho štandardu.

Základné údaje:

Plocha pozemku p.č. 2431/2 a 2431/5 
2244 m2
Zastavaná plocha 434,24 m2
Celková podlažná plocha 1590,88 m2
Celková úžitková plocha 1347,13 m2
Parkovacie miesta 31 miest

Na prenájom sa ponúkajú všetky priestory na každom podlaží budovy. Budova má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sú navrhnuté priestory vhodné napr. pre posilňovňu (fitnes) alebo pre reštauráciu, poprípade inú podnikateľskú činnosť. Prízemie (1. nadzemné podlažie) tvoria tri samostatné  priestory, so zvláštnym vchodom z ulice pre  obchodnú činnosť alebo pre služby. Samozrejme je možnosť si tieto priestory prenajať  ako celok, alebo každý zvlášť. Na 1. a 2. poschodí sa nachádzajú priestory vhodné na administratívnu činnosť, resp. ako priestory pre zdravotníctvo, či služby. Na prízemí sa okrem priestorov na prenájom nachádza aj hlavný vstup do budovy s vestibulom,  výťah, schodisko a sociálne miestnosti. Zadný vchod do budovy vedie k schodisku odkiaľ sú prístupné priestory 1. a 2. poschodia, ako aj priestory suterénu.  Na každom z poschodí (1. a 2.) sú navrhnuté samostatné priestranné priestory na prenájom (8 ks), chodba, kuchynka  a sociálne miestnosti. (viď. pôdorysy podlaží )

Zároveň ponúkame aj možnosť vybudovania priestorov na mieru, ktoré zohľadňujú špecifické nároky a potreby každého klienta. Spoločnosť Central Office okrem štandardných úprav priestorov ponúka aj možnosť prevedenia zmien týkajúcich sa dispozičného riešenia.

  

Budova aj príjazd k budove sú riešené bezbariérovo, čo znamená bezproblémový prístup do budovy pre imobilných návštevníkov.

Okolie budovy tvorí najmä výsadba zelene a spevnené plochy, kde je vytvorených 31 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá, z toho 1 parkovacie miesto pre imobilných návštevníkov.

Pôvodná budova bola postavená v 60-tych rokoch a doteraz slúžila pre účely hotela a predajne. Steny podzemného podlažia sú železobetónové monolitické, budova je murovaná z tradičných stavebných materiálov. Na stavbe sa  zrealizovala kompletná rekonštrukcia budovy ako aj nová nadstavba  3. nadzemného podlažia. Konštrukcia nadstavby je ľahká z montovaných oceľových trámov a výplňovej konštrukcie. Celá obvodová konštrukcia má tepelnú izoláciu. Obvodová oceľová konštrukcia je obalená sendvičovými panelmi s vodorovným montovaním a tmavosivou farbou. Strešná konštrukcia je plochá s malým spádom do dvora a s vonkajším odvodnením dažďovej vody do kanalizácie. Deliace priečky na všetkých podlažiach sú montované sádrokartónové. Okná a zasklené steny sú navrhnuté hliníkové a tmavosivej farby. Vnútorné dvere sú drevené typizované laminátové. Požiarne zasklené steny sú oceľové. Podhľad miestností je kazetový so zabudovanými svietidlami, chladením, kúrením. Zábradlia sú tyčové a nerezové.

Fasáda na pôvodných podlažiach je dodatočne zateplená, na ktorú je aplikovaná štruktúrovaná omietka BAUMIT vo farbe bielej a červenej. Sokel budovy je z betónových platní s imitáciou prírodného kameňa vo farbe tmavosivej. Nad hlavným vstupom a bočným vstupom do podzemného podlažia je markíza s nosnou oceľovou konštrukciou obalenou krytinou z oceľového plechu Alucobond.  Základné farby fasády sú biela, bledosivá, tmavosivá a červená.

V polyfunkčnej budove „Central“ vykurovanie a chladenie je zabezpečené na princípe tepelného čerpadla s možnosťou nastavenia požadovanej teploty v každej miestnosti samostatne a to v zimnom aj v letnom období. Vykurovanie sociálnych miestností zabezpečujú elektrické priamo výhrevné konvektory.

Elektroinštalácia je riešená medenými káblami s komponentmi Legrand. Objekt je napájaný cez novú transformátorovú stanicu. Obchodné priestory na 1. podzemnom podlaží a na prízemí budovy majú možnosť samostatného merania elektrickej energie (5 ks) a priestory na 1. a 2. poschodí budovy majú samostatné podružné meranie elektrickej energie.

Štrukturálna kabeláž zabezpečí nekonečné možnosti pre vybudovanie komunikačných systémov vo všetkých miestnostiach. Podlahové krytiny spoločných priestorov vrátane schodísk a sociálnych zariadení sú kamenné, v kanceláriách sú veľkoplošné laminátové parkety so zvýšenou povrchovou odolnosťou, resp. koberec.  

Parkoviská a komunikácie prízemí sú vybudované čiastočne asfaltové, pred hlavným vstupom je rampa pre imobilných návštevníkov zo zámkovej dlažby, okolo spevnených plôch je výsadba zelene.