KONTAKT

CENTRAL OFFICE, s.r.o.
Dunajské nábrežie č. 4726
945 01 Komárno
IČO: 4673523
IČ pre DPH: SK 2022784808
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vložka č. 24133/A

Zastúpenie a kontakt na prenájom:
mobil: 0905 432 222
tel.: 035/7730264
e-mail: info@centraloffice.sk


Ak chcete získať viac informácií o prenájme kancelárskych priestorov, prosím vyplňte náš kontaktný formulár.

 

Všetky udaje sú povinné.