SLUŽBY

Zámerom spoločnosti Central Office s.r.o. bolo  vybudovanie moderného, exkluzívneho polyfunkčného objektu „Central“ v centre Hurbanova. Naším budúcim klientom ponúkame na prenájom priestory v nasledovnom členení:

- plocha na prenájom 1.PP (suterén) 96,03 m2 - napr. posilňovňa
- plocha na prenájom 1.PP(suterén) 112,86 m2  napr. reštaurácia, vináreň
- spoločné priestory 1.PP (suterén) 23,19 m2
- spolu suterén 232,08 m2

- plocha na prenájom 1.NP (prízemie)  169,57 m2 - priestory vpravo
- plocha na prenájom 1.NP (prízemie)  62,74 m2 - priestory v strede
- plocha na prenájom 1.NP (prízemie)  67,56 m2 - priestory vľavo
- spoločné priestory 1.NP (prízemie)  85,52 m2
- spolu prízemie  385,39 m2

- plocha na prenájom 2.NP (1.poschodie) 296,26 m2
- spoločné priestory 2.NP (1.poschodie) 76,61 m2
- spolu 1. poschodie 372,87 m2

- plocha na prenájom 3.NP (2.poschodie) 295,18 m2
- spoločné priestory 3. NP (2.poschodie) 75,92 m2
- spolu 2. poschodie 371,10 m2

V budove „Central“ pre našich budúcich klientov ponúkame nasledovné komplexné služby:

  • vykurovanie, chladenie s možnosťou doladenia v každej miestnosti samostatne
  • štruktúrovaná kabeláž
  • odvoz komunálneho odpadu
  • 24-hodinové zabezpečenie prístupu
  • sociálne miestnosti a na 1. a 2. poschodí kuchynky
  • upratovanie spoločných priestorov, v prípade požiadavky aj upratovanie   prenajatých priestorov
  • vlastné parkovisko pre 31 osobných motorových vozidiel
  • správa budovy
  • informačný systém 
  

Samotná lokalita objektu na Komárňanskej ulici predurčuje veľmi dobrú dostupnosť k službám potrebným pri každodennom živote podnikateľských subjektov. V okruhu 500 m od budovy sa nachádzajú:

-       banky,
-       Mestský úrad, Daňový úrad a iné inštitúcie
-       obchody a reštaurácie
-       lekárske a lekárenské služby
-       centrum mesta
tj. takmer všetko na dosah ruky.
  

Cena za prenájom:  dohodou

Prevádzkové náklady: 2,60 EUR/m2/mesiac – predpoklad (raz za rok vyúčtovanie)
 
Parkovanie - 31 miest (možnosť prenájmu konkrétneho parkovacieho miesta na parkovisku za poplatok)
 
Prenajaté plochy nebytových priestorov je možné prispôsobiť požiadavkám záujemcov, pričom je možné vytvoriť veľké kancelárie, resp. rozdeliť navrhnuté priestory tak, aby to vyhovovalo potrebám našich klientov – nájomníkov. Členenie prenajímaných plôch je variabilné, podľa pôdorysov jednotlivých podlaží.